Pravila nagradne igre funky.si

PRAVILA HITRE NAGRADNE IGRE

 

1.Uvodne določbe

Organizator: Luc-Mat d.o.o., Štihova 13, Ljubljana

 

2.Namen

Organizator objavlja nagradno igro v reklamne namene obiskovalcev Facebook strani https://www.facebook.com/funky.si.zabavna.darila

 

3.Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja do 29.6.2018 do 11.ure.

 

4. Nagrada in potek nagradne igre

Ob koncu nagradne igre bo nagrajenec prejel bon za 25 eur, za nakup v spletni trgovini www.funky.si . Menjava bona za denar ni mogoča. 

 

Uporabniki, ki bodo komentirali oziroma prilepili povezavo do želenega izdelka pod objavo na Facebook strani Funky.si – Zabavna darila , sodelujejo v žrebanju. Komentarji prejeti po iztečenem času ne bodo veljali.

Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Žrebanje bo izvedeno v poslovni enoti “spletna prodaja” na naslovu Grobeljska 27, Mengeš.

Nagrado dobi tisti, katerega bo naključno izžrebala spletna aplikacija commentpicker.com in je naredil kar se zahteva (komentar)

 

7.Nagrajenci

Izbranec bo o nagradi obveščen 29.6.2018 po 11.uri preko komentarja na objavo nagradne igre na Facebook strani Funky.si - Zabavna darila in preko zasebnega sporočila. Izbranec je dolžen potrditi prevzem nagrade v roku 24 ur od objave njegovega izbora.

Vse formalnosti v zvezi s prevzemom nagrade se bo izžrebanec dogovoril osebno z odgovorno osebo Funky.si.

Luc-Mat d.o.o. si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli izžrebancu, če ugotovi, da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili ali da ni izpolnil pogojev za udeležbo, ali da je nagrado poizkusil pridobiti z manipulacijo. V tem primeru organizator nagrado preda drugemu izžrebancu.

 

8.Zbiranje in uporaba podatkov

Vsak udeleženec nagradne igre s prijavo na nagradno igro, potrjuje, da v celoti sprejema pogoje nagradnih iger ter jamči, da so podatki pravilni in resnični. Podatke, pridobljene v nagradnih igrah, lahko Luc-Mat d.o.o. uporabi na spletnih straneh in v drugih elektronskih ter tiskanih medijih.

 

9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook,

- vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

- nedostavljene pošiljke z nagradami,

- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

10. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre in izvajalec nagradne igre osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabita za potrebe te nagradne igre. Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja ali dogovora o prevzemu nagrade. Organizator in izvajalec se zavezujeta, da osebnih podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.


Mengeš, 27.junij 2018